Prijzen verloting

Tijdens afgelopen verenigingsconcert heeft ook weer de jaarlijkse verloting plaatsgevonden. Zoals altijd zijn de prijswinnaars tijdens de pauze bekend gemaakt en konden aanwezigen de prijs direct in ontvangst nemen. Afwezige prijswinnaars hebben de prijzen ontvangen via de leden die de loten hebben verkocht. We willen iedereen erg bedanken die heeft meegedaan aan deze verloting.