Oud-dirigent en waardevolle Bazuin-man Guus Tomey plotseling overleden

De Bazuin Oenkerk is geschokt door het plotselinge overlijden van Guus Tomey (1963-Leeuwarden). Guus was jarenlang nauw verbonden aan onze vereniging en is van grote waarde geweest.

Als bes-basblazer kwam hij in 1988 bij het A-orkest. Later nam hij de jeugdopleiding bij Oenkerk over en ook bij de brassband in Ferwert.

Het klikte goed tussen Guus en de jeugd. Veel muzikanten uit de Trynwâlden en huidige blazers van De Bazuin hebben van hem muziekles gekregen. Onder zijn leiding groeide het jeugdorkest uit tot een kweekvijver van talent.

Nadat Guus directielessen volgde aan de M.P.A. in Leeuwarden vroeg De Bazuin hem om het B-orkest te dirigeren. Hij deed dat vol enthousiasme en wist het orkest boven zichzelf uit te laten stijgen.

De Bazuin B won de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in 2005 in de derde divisie en promoveerde. Onder zijn leiding klom het orkest van de vierde naar uiteindelijk de tweede divisie. Guus was in die tijd ook assistent dirigent bij A. Daarnaast werd Guus vijf maal Nederlands kampioen met het A-orkest en speelde hij mee bij het behalen van de bijzondere tweede plaats op de Europese Kampioenschappen in München.  

Guus was een markante persoon die zei wat hij dacht, beschikte over een enorme wilskracht om te presteren, maar bovenal iemand de ‘podiumwille’ overbracht bij de muzikanten. 

Wij wensen de familie heel veel sterkte in de komende tijd.