Noflike Krystdagen beginnen in de Kerstnacht

We zijn al helemaal in Kerstsferen, met de lekkerste klingelende nummers op de lessenaar, want...?in de Kerstnacht speelt De Bazuin Oenkerk B in de Trynwâlden de kerststerren van de hemel!

Kom op Kerstavond (24 december) lekker luisteren naar ons concertje, het verhaal van de geboorte van Christus en zing uit volle borst mee: Ere zij God in de hoge, Vrede op aarde in de mensen een welbehagen!

Als dat geen goed begin is van Vrolijke Kerstdagen?!?????????? ...en voor de nachtbrakers: de Kerstbus vol Bazuinblazers trekt daarna door de dorpen!

Waar: Ontmoetingskerk, Oentsjerk