Gouden spelden voor drie Bazuin-mastodonten

Op de algemene ledenvergadring van De Bazuin Oenkerk zijn drie jubilarissen gehuldigd en onderscheiden met een gouden speld van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF). Het drietal zet zich een indrukwekkend aantal jaren in voor de vereniging.

Antsje de Ruiter, speelt al ruim 50 jaar bij de brassband. Tseard van der Kooi, is al 57 jaar lid en Wiebe de Vries spant de kroon en is al 62 jaar muzikant bij de vereniging.Alle drie hebben ze een grote bijdrage geleverd, zowel op muzikaal als organisatorisch vlak, aan de opbouw van De Bazuin Oenkerk.  

Bestuursleden Seakle Belksma en Jelmer Bouma speldden het drietal Bazuin-mastodonten de versierselen op en spraken hun grote waardering uit voor al de jaren dat Wiebe, Tseard en Antsje zich voor de brassband hebben ingezet en hopelijk ook nog lang blijven doen.