Gauke Zijlstra oprichter De Bazuin B overleden

Geraakt zijn we door het plotselinge overlijden van Gauke Zijlstra (69), oud-muzikant, bestuurder, dirigent en oprichter van het B-orkest van brassband De Bazuin Oenkerk.

Zijlstra stond aan de wieg van het B-orkest van De Bazuin. Hij was begin jaren zeventig voorzitter van de vereniging en speelde destijds es-cornet. Om de vereniging te verbreden kwam hij met het plan om een tweede orkest op te richten onder de Bazuinvlag.

Floris Hoogeboom werd de eerste dirigent van het nieuwe orkest. Zijlstra nam zelf halverwege de jaren tachtig het dirigeerstokje over. Onder zijn leiding ging het B-orkest in 1993 voor het eerst naar de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

De Bazuin benoemde hem als dank voor zijn grote inzet tot erelid van de vereniging.

We zijn Gauke Zijlstra zeer erkentelijk voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend en wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

Bestuur en leden van Brassband De Bazuin Oenkerk