De Bazuin loopt met eieren.

LEEUWARDER COURANT - 17 april 2014

Tientallen leden van brassband De Bazuin uit Oentsjerk trokken woensdagavond langs de deuren in de Trynwâlden voor de jaarlijkse eieractie. Enige concentratie is daarbij wel gewenst, aldus voorzitter Johannes Looijenga, omdat de leden steeds een tray met dertig eieren meekrijgen. ,,It rint al wat nuver mei dy grutte doazen en der sneuvelt fansels ek wolris in aai, mar dêr ûntkomme jo net oan,'' De eieractie wordt al tientallen jaren gehouden en de opbrengst wordt besteed aan onderhoud en aanschaf van instrumenten. De eieren kosten 30 cent per stuk. Jelmer gietema ging in Altsjerk langs de deuren.

Foto Marcel van Kammen