Dirigent C-orkest

TRIENKE GIETEMA  

Trienke Gietema dirigeert het C-orkest vanaf het voorjaar 2017. Zij heeft het stokje overgenomen van Bart van der Wielen die na vier jaar stopte als leider van het jeugdorkest van De Bazuin Oenkerk. 

Als eerste trombonist bij A heeft Trienke een bak muzikale ervaring en kent ze de vereniging goed. Daarnaast heeft ze ervaring met lesgeven aan leerlingen van De Lofklank in Ureterp en dirigeert ze de Oerband; het jeugdorkest aldaar. 

Trienke heeft aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen gestudeerd. De vereniging is erg blij dat de kweekvijver van De Bazuin Oenkerk met de aanstelling van Trienke in zulke goede handen blijft.

Kijk hier naar een filmpje waarin leden van het C-orkest en Trienke vertellen waarom samen muziek maken zo leuk is.