Bezetting B-orkest

Eb CORNET
Roas Kuipers

SOLOCORNET

Janna van der Land
Margryt van der Kooi
Anne de Jong 

REPIANO CORNET
Sanne de Boer-Cook

Joëlle Schönrock

2e CORNET
Nynke Beekman
Sikke van Vaals

3e CORNET
Elizabeth Vogelzang
Janneke Dreijer
Edwin Zwart

BUGEL
Johanna Schönrock

ALTHOORN
Jelmer Gietema
Wiebrig Reitsma
Froukje van der Woude

 

 

 

 

 

 

 

BARITON
Evelien van Nes
Tseard van der Kooi

EUPHONIUM
Pieter Groothof
Johannes van der Kooi

TROMBONE
Baukje van der Veen
Tina de Jong

Gjalt van der Zee

Eb BAS
Wiebe de Vries
Folkert Kuipers

Bb BAS
Tjitze van der Veen

SLAGWERK

Erwin Bosma
Jeroen Helder
Jildert de Haan

DIRIGENT

Sietse Hamersma